Szkolenie uzupełniające częściej nazywane jazdami dodatkowymi. Jest to szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej. Ma ono na celu uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności osoby szkolonej w zakresie prowadzenia pojazdu.