Szkolenie podstawowe to szkolenie, które musi przejść każdy kursant przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego. Składa się ono w 2 części: teoretycznej i praktycznej.

Szkolenie uzupełniające częściej nazywane jazdami dodatkowymi. Jest to szkolenie przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej.